Consultoria i assessorament tècnic

Gatell col·labora amb professionals de gran prestigi aportant, en cada cas, la part d'assessorament tècnic en el disseny i redacció de tot tipus de projectes i consultories específiques .

Consultoria per a arquitectes

Oferim consultoria als professionals de l'arquitectura i els constructors en el desenvolupament dels seus projectes constructius, de manera que les instal·lacions estiguin adaptades a les normatives vigents i a la sostenibilitat d'aquests.

> Estudis inicials

> Anàlisi d'alternatives en instal·lacions

> Projectes bàsics i predimensionat de necessitats

> Pressupostos orientatius

> Gestió administrativa de permisos

> Projectes executius

Consultoria a industrials

Oferim els serveis de consultoria al sector industrial, en els camps de:

> Assessorament en legislació ambiental

> Peritatge i taxació d'equips industrials i edificis

Consultoria a ajuntaments

Gatell ofereix als ajuntaments, l'experiència de més de 25 anys en el sector municipal en els camps de:

> Assessorament en legislació ambiental

> Informes de projectes ambientals

> Assessorament en infraestructures municipals

> Assessorament en estalvi energètic

Necessites assessorament tècnic?