Consultoria i assessorament tècnic

Gatell col·labora amb professionals de gran prestigi aportant, en cada cas, la part d'assessorament tècnic en el disseny i redacció de tot tipus de projectes i consultories específiques .

- Consultoria per a arquitectes
Oferim consultoria als professionals de l'arquitectura i els constructors en el desenvolupament dels seus projectes constructius, de manera que les instal·lacions estiguin adaptades a les normatives vigents i a la sostenibilitat d'aquests.

 • Estudis inicials
 • Anàlisi d'alternatives en instal·lacions
 • Projectes bàsics i predimensionat de necessitats
 • Pressupostos orientatius
 • Gestió administrativa de permisos
 • Projectes executius

- Consultoria a industrials
Oferim els serveis de consultoria al sector industrial, en els camps de:

 • Assessorament en legislació ambiental
 • Peritatge i taxació d'equips industrials i edificis

- Consultoria a Ajuntaments
Gatell ofereix als ajuntaments, l'experiència de més de 25 anys en el sector municipal en els camps de:

 • Assessorament en legislació ambiental
 • Informes de projectes ambientals
 • Assessorament en infraestructures municipals
 • Assessorament en estalvi energètic