Gestió integral de projectes

Gatell Engineering Group integra totes les activitats relacionades amb la gestió integral d'un projecte, des de l'inici de la idea fins a la posada en funcionament, de manera que permet que tots els implicats aportin el seu valor afegit. 

Gestionem el programa de projectes, el disseny, l'enginyeria de valor, la planificació, gestió - control de despeses i, finalment, el facility Management de l'edifici. 

Tots aquests treballs els vam desenvolupar en un entorn informàtic de col·laboració integral que permet una alta eficiència entre tots els implicats en el projecte. 

Estem presents en totes les fases del projecte, inici, planificació, execució, seguiment i control, i tancament.

Project management 

Oferim serveis personalitzats al client, amb la intervenció de professionals PMP® en el projecte. 

> Gestió d'abast 

> Gestió de requeriments 

> Gestió de planificació 

> Gestió de costos 

> Gestió de qualitat 

> Gestió de canvis 

> Gestió de riscos 

> Gestió d'adquisicions 

> Etc. 

Constructor management 

> Aportació de coneixement en les fases d'execució i seguiment de projectes. 

Consultoria en fase de disseny, execució i control 

> Assessorament en fase de projecte 

> Consultoria en seguretat i salut en obra

Necessites un gestor per al teu projecte?