Consultoria energètica

Gatell Engineering Group ofereix serveis d'assessorament tècnic perquè les empreses puguin complir els estàndards ambientals actuals.

En l'àrea de la gestió de l'energia desenvolupem auditories i qualificacions energètiques d'edificis residencials i industrials.

En l'àrea de la gestió ambiental desenvolupem:

> Llicències ambientals, estudis.

> Informes ambientals de plans d'obra.

> Optimització de la gestió de residus.

> Permisos d'abocament d'aigües residuals.

El nostre equip d'enginyeria té com a element prioritari el disseny dels nostres projectes orientats cap a la sostenibilitat en l'arquitectura industrial i cap a les instal·lacions.

Els nostres projectes es desenvolupen en l'entorn de correcte ús de l'energia i recursos, amb la mínima intervenció sobre el medi ambient.

Necessites una auditoria energètica?